Kompostownia

Obiekt składa się z siedmiu pryzm, w których składowany jest kompost. Do każdej pryzmy przeporządkowany jest jeden sterownik Schneider, który zbiera informację o temperaturach z poszczególnych częściach pryzmy, steruje napowietrzaniem itp. Informacje ze sterowników zbierane są do systemu wizualizacji Asix, który prezentuje je na poszczególnych synoptykach. Do systemu wizualizacji zbierane są również dane z falowników Vacon, które sterują wentylatorami do napowietrzania.

Zakres prac:

  • projekt elektryczny
  • dostawa i montaż szaf
  • oprogramowanie sterowników Schneider
  • oprogramowanie systemu wizualizacji Asix
  • uruchomienie i testy obiektowe systemu