Monitoring i raportowanie produkcji 10-ciu linii przemysłowych

Zrealizowano układ monitoringu pracy 10-ciu linii produkcyjnych. Z każdej linii zebrane były sygnały dotyczące stanów pracy poszczególnych urządzeń oraz stany liczników energii z każdej linii produkcyjnej. Poszczególne linie wyposażone były również w wagi, które zostały podłączone do systemu. System wizualizacji zbierał wszystkie dane w bazie SQL, która zlokalizowana była w innym oddziale zakładu. Na podstawie zebranych danych system prezentował aktualny stan poszczególnych linii, czasy pracy i ilości załączeń urządzeń, zużycie energii poszczególnych linii w postaci raportów. Za pomocą paneli operatorskich operatorzy wybierają zlecenia produkcyjne pobierane z zewnętrznej bazy SQL'owej. Każde zlecenie produkcyjne związane jest z przeważaniem wyprodukowanego produktu i archiwizacją wag tychże produktów w bazie SQL. Każdy wyprodukowany worek miał naklejaną unikalną etykietę drukowaną online wg wzoru dla poszczególnych odbiorców z aktualną wagą danego produktu.

Zakres prac:

  • projekt elektryczny
  • dostawa i montaż szaf, prowadzenie tras kablowych
  • projekt i realizacja interfejsu do różnych typów wag
  • oprogramowanie sterownika Siemens S7-317 wraz z układem rozproszonych stacji I/O
  • oprogramowanie 10 paneli operatorskich oraz systemu wizualizacji WinCC
  • oprogramowanie skryptów SQL do komunikacji z systemem nadrzędnym
  • uruchomienie i testy obiektowe systemu