Stacja uzdatniania wody

Oprogramowanie i uruchomienie stacji uzdatniania wody z czterema filtrami leżącymi. Główne sterowanie stacją uzdatniania realizuje sterownik Schneider. Za pomocą sieci Modbus połączony jest z falownikami Danfoss oraz przepływomierzami. Ponadto komunikuje się z szafą dostarczoną przez Festo do sterowania zaworami pneumatycznymi i przepustnicami (regulowany poziom otwarcia). Dodatkowo komunikuje się z dwoma sterownikami Moeller Easy na przepompowniach. Sterownik realizuje zadanie filtracji oraz cyklicznego płukania poszczególnych filtrów. Całość zarządzana jest z poziomu systemu Citect, który jest udostępniony w sieci Internet. Główne informacje ze stacji uzdatniania wody są przesyłane za pomocą modułu GPRS MT-101 do systemu nadrzędnego. W przypadku awarii komputera zarządzanie obiektem jest możliwe za pomocą dwóch paneli Magelis.

Zakres prac:

  • oprogramowanie sterowników Schneider
  • oprogramowanie systemu wizualizacji Citect
  • oprogramowanie systemu raportowego
  • uruchomienie i testy obiektowe systemu