• Kompleksowe uruchomienia obiektowe systemów średniej oraz dużej skali
  • Nowoczesne rozwiązania z zakresu automatyki przemysłowej
  • Profesjonalne usługi automatyzacji procesów przemysłowych
  • Projekty automatyki, szafy sterownicze, osprzęt obiektowy
  • Systemy sterowania dla linii produkcyjnych i przemysłowych

Zadanie polegało na wykonaniu kompletnej dokumentacji istniejącej linii produkcji kosmetyków - zarówno elektrycznej, jak i programowej. Dokonana została inwentaryzacja urządzeń na linii oraz w szafach sterujących. Na podstawie tej inwentaryzacji i analizie połączeń wykonany zostały projekt elektryczny aktualnego stanu linii. Na wniosek użytkownika całe oprogramowanie na sterowniki SAIA zostało napisane od nowa. Sterowniki były podpięte do systemu Wizcon, który został upgradowany do nowszego Control Maestro. Cała operacja uruchomienia nowego oprogramowania wykonana była w ciągu dwutygodniowej przerwy letniej i przebiegła bez przeszkód. Po wykonaniu zadania użytkownik otrzymał kompletną dokumentację elektryczną oraz komplet oprogramowania aktualnie pracującego na linii.

Zakres prac:

  • projekt elektryczny
  • oprogramowanie sterowników SAIA
  • oprogramowanie panelu operatorskiego ESA
  • upgrade systemu wizualizacji do Control Maestro
  • uruchomienie i testy obiektowe systemu