• Kompleksowe uruchomienia obiektowe systemów średniej oraz dużej skali
 • Nowoczesne rozwiązania z zakresu automatyki przemysłowej
 • Profesjonalne usługi automatyzacji procesów przemysłowych
 • Projekty automatyki, szafy sterownicze, osprzęt obiektowy
 • Systemy sterowania dla linii produkcyjnych i przemysłowych

Zrealizowano układ monitoringu i raportowania pracy 10-ciu linii produkcyjnych. Ideą systemu jest wsparcie operatorów linii w wykonywanej przez nich pracy, która polega na odpowiednim przeważaniu towaru. Poszczególne linie wyposażone są w wagi, które zostały podłączone do systemu. Za pomocą paneli operatorskich pracownik wybiera zlecenia produkcyjne pobierane z zewnętrznej bazy SQL. Każde zlecenie produkcyjne związane jest z przeważaniem wyprodukowanego produktu i archiwizacją wag tych produktów w bazie SQL. Każdy wyprodukowany worek ma naklejaną unikalną etykietę drukowaną online wg wzoru dla poszczególnych odbiorców (logo odbiorcy, data, waga netto, brutto i inne).Z każdej linii zbierane są sygnały dotyczące stanów pracy poszczególnych urządzeń oraz stany liczników energii z każdej linii produkcyjnej. System wizualizacji zbiera wszystkie dane w bazie SQL, która zlokalizowana jest w innym oddziale zakładu. Na podstawie zebranych danych system prezentuje aktualny stan produkcji i zaawansowania realizowanych zleceń, stan poszczególnych linii, czasy pracy i ilości załączeń urządzeń czy zużycie energii poszczególnych linii. 

Zakres prac:

 • projekt elektryczny
 • dostawa szaf i montaż tras kablowych
 • projekt i realizacja interfejsu do różnych typów wag
 • oprogramowanie sterownika Siemens S7-317 wraz z układem rozproszonych stacji I/O
 • oprogramowanie 10 paneli operatorskich oraz systemu wizualizacji WinCC
 • oprogramowanie skryptów SQL do komunikacji z systemem nadrzędnym
 • uruchomienie i testy obiektowe systemu