• Kompleksowe uruchomienia obiektowe systemów średniej oraz dużej skali
  • Nowoczesne rozwiązania z zakresu automatyki przemysłowej
  • Profesjonalne usługi automatyzacji procesów przemysłowych
  • Projekty automatyki, szafy sterownicze, osprzęt obiektowy
  • Systemy sterowania dla linii produkcyjnych i przemysłowych

Sterowanie oczyszczalnią ścieków zrealizowane jest na sterowniku Proface zintegrowanym z panelem operatorskim. Sterownik zarządza pracą napędów pomp i wentylatorów oraz komunikuje się za pomocą protokołu Modbus z przepływomierzami, sondami tlenu i innymi urządzeniami zewnętrznymi. Dane dotyczące aktualnego stanu oczyszczalni są prezentowane i archiwizowane za pomocą systemu wizualizacji Asix, polskiego producenta - firmy Askom. Dodatkowo zrealizowano raporty dotyczące przepływów w rozłożeniu godzinowym, dziennym i tygodniowym (na bazie SQL i Excell). W przypadku awarii komputera pełne sterowanie oczyszczalnią jest możliwe za pomocą panelu operatorskiego.

Zakres prac:

  • projekt elektryczny
  • dostawa i montaż szaf
  • oprogramowanie sterownika Siemens S7-315
  • oprogramowanie panelu operatorskiego
  • oprogramowanie systemu wizualizacji InTouch
  • uruchomienie i testy obiektowe systemu