• Kompleksowe uruchomienia obiektowe systemów średniej oraz dużej skali
  • Nowoczesne rozwiązania z zakresu automatyki przemysłowej
  • Profesjonalne usługi automatyzacji procesów przemysłowych
  • Projekty automatyki, szafy sterownicze, osprzęt obiektowy
  • Systemy sterowania dla linii produkcyjnych i przemysłowych

Sterowanie zrealizowano na sterowniku Siemens S7-315, panelu Siemens oraz systemie wizualizacji InTouch. Obiekt składa się z sześciu zbiorników. Pomiędzy zbiornikami, przyjęciem towaru a wydaniem na produkcję można go przesypywać na kilkadziesiąt różnych sposobów (dróg). System wizualizacji podpowiada operatorowi możliwe drogi przesypowe. Możliwe jest zrealizowanie przesypu trzech dróg jednocześnie (np. zasyp jednego ze zbiorników, przesypywanie pomiędzy zbiornikami i opróżnianie jednego ze zbiorników do zakładu). Ponadto system wizualizacji prezentuje aktualny stan obiektu, napędów itp. Dodatkowo każdy z sześciu zbiorników został opomiarowany trzydziestoma czujnikami temperatury. System wykrywa przegrzewy wewnątrz zbiornika i informuje o tym operatora. Pełne sterowanie, w przypadku awarii komputera można przeprowadzić z poziomu panelu operatorskiego.

Zakres prac:

  • projekt elektryczny
  • dostawa i montaż szaf
  • oprogramowanie sterownika Siemens S7-315
  • oprogramowanie panelu operatorskiego
  • oprogramowanie systemu wizualizacji InTouch
  • uruchomienie i testy obiektowe systemu