• Kompleksowe uruchomienia obiektowe systemów średniej oraz dużej skali
  • Nowoczesne rozwiązania z zakresu automatyki przemysłowej
  • Profesjonalne usługi automatyzacji procesów przemysłowych
  • Projekty automatyki, szafy sterownicze, osprzęt obiektowy
  • Systemy sterowania dla linii produkcyjnych i przemysłowych

Główne sterownie kotłownią zrealizowane jest na sterowniku S7-315. Sterownik ten komunikuje się za pomocą sieci Profibus z falownikami Danfoss sterującymi pompami obiegowymi, zmieszania gorącego, zmieszania zimnego, uzupełniającymi i stabilizującymi. Za pomocą tej samej sieci komunikuje się z czterema rozproszonymi stacjami ET-200 do sterowania kotłami. Poszczególne stacje ET-200 mają podsieci Profibus do komunikacji z falownikami Danfoss do sterowania wentylatorami. Całość jest zarządzana z poziomu systemu InTouch, który umożliwia pełne sterownia i podgląd obiektu. Dodatkowo zrealizaowano system raportowy na bazie SQL i Excell. Uruchomiono również stronę internetową prezentującą aktualną sytuację obiektu. W przypadku awarii komputera pełne sterowanie kotłownią jest możliwe za pomocą paneli Siemens.

Zakres prac:

  • projekt elektryczny
  • oprogramowanie sterowników Siemens S7-315, czterech stacji ET-200
  • oprogramowanie paneli Siemens - oprogramowanie systemu wizualizacji InTouch
  • oprogramowanie systemu raportowego SQL, Excell
  • strona internetowa stanu kotłowni - uruchomienie i testy obiektowe systemu