• Kompleksowe uruchomienia obiektowe systemów średniej oraz dużej skali
  • Nowoczesne rozwiązania z zakresu automatyki przemysłowej
  • Profesjonalne usługi automatyzacji procesów przemysłowych
  • Projekty automatyki, szafy sterownicze, osprzęt obiektowy
  • Systemy sterowania dla linii produkcyjnych i przemysłowych

Linia służy do przejazdowei segregacji tuszek kurczaka. Złożona jest z mostu pomiarowego i 16 stanowisk do segregacji. Zadaniem linii jest segregowanie kurczaków do pojemników np. tak, aby pojemniki miały zadaną wagę (np. 15 kg +- 100g). Algorytm segregacji działa w taki sposób, aby każdy kurczak został przyporządkowany do pojemnika i nie wyjechał poza linię oraz żeby rozłożenie zapełnianych pojemników było równomiernej na całej długości linii. System zapisuje w bazie SQL informacje o każdej zważonej tuszce, co pozwala generować zaawansowane zestawienia raportowe z produkcji. Współpracujemy z firmą mechaniczną i jesteśmy w stanie dostarczyć kompletne rozwiązanie. Przy prędkości 6000 sztuk na godzinę rozrzut segregacji w poszczególnych pojemnikach jest mniejszy niż 1% (150g).

Zakres prac:

  • projekt elektryczny
  • dostawa i montaż szafy
  • oprogramowanie sterownika Wago
  • oprogramowanie własnego systemu wizualiacji i raportowania
  • uruchomienie i testy obiektowe systemu