• Kompleksowe uruchomienia obiektowe systemów średniej oraz dużej skali
  • Nowoczesne rozwiązania z zakresu automatyki przemysłowej
  • Profesjonalne usługi automatyzacji procesów przemysłowych
  • Projekty automatyki, szafy sterownicze, osprzęt obiektowy
  • Systemy sterowania dla linii produkcyjnych i przemysłowych

Linia służy do przejazdowego ważenia kurczaków. Złożona jest z mostu pomiarowego i 16 stanowisk do segregacji kurczaków. Zadaniem linii jest segregowanie kurczaków do pojemników, tak aby pojemniki miały zadaną wagę (np. 15 kg +- 100g). Zadanie od strony elektrycznej jest stosunkowo proste: jeden pomiar z wagi, 16 wybijaków, 16 lampek potwierdzających uzbieranie zadanej wagi oraz 16 przycisków do resetowania stanowiska. Najtrudniejszą częścią zadania jest taki algorytm segregacji, aby każdy kurczak został przyporządkowany do pojemnika i nie wyjechał poza linię oraz żeby rozłożenie zapełnianych pojemników było równomiernej na całej długości linii. System informacje o każdym zważonym pojemniku składuje w bazie SQL, co pozwala generować zestawienia raportowe z produkcji dziennej oraz pod kątem poszczególnych dostawców. Współpracujemy z firmą mechaniczną i jesteśmy w stanie dostarczyć kompletne rozwiązanie.

Zakres prac:

  • projekt elektryczny
  • dostawa i montaż szafy
  • oprogramowanie sterowników B&R
  • oprogramowanie systemu wizualizacji Asix
  • oprogramowanie systemu raportowego SQL, Excell
  • uruchomienie i testy obiektowe systemu