IP Systems Automatyka Sp. z o.o.
ul. Tarnowska 28 B
61-323 Poznań 

Zapraszamy w godzinach 8:00 - 16:00

Telefon: +48 723 700 277
e-mail: biuro@ipsa.pl

NIP 7822611868
KRS 0000606011
REGON 363886070

Nowe inwestycje

Marek Baczyński - Prezes Zarządu
Telefon: +48 601 752 023

e-mail: marek.baczynski@ipsa.pl

Dział administracji i controllingu

Małgorzata Miężał - Office Manager
Telefon: +48 723 700 277

e-mail: malgorzata.miezal@ipsa.pl