Sterowanie i monitoring magazynu rzepaku

Sterowanie zrealizowano na sterowniku Siemens S7-315, panelu Siemens oraz systemie wizualizacji InTouch. Obiekt składa się z sześciu zbiorników. Pomiędzy zbiornikami, przyjęciem towaru a wydaniem na produkcję można go przesypywać na kilkadziesiąt różnych sposobów (dróg). System wizualizacji podpowiada operatorowi możliwe drogi przesypowe. Możliwe jest zrealizowanie przesypu trzech dróg jednocześnie (np. zasyp jednego ze zbiorników, przesypywanie pomiędzy zbiornikami i opróżnianie jednego ze zbiorników do zakładu). Ponadto system wizualizacji prezentuje aktualny stan obiektu, napędów itp. Dodatkowo każdy z sześciu zbiorników został opomiarowany trzydziestoma czujnikami temperatury. System wykrywa przegrzewy wewnątrz zbiornika i informuje o tym operatora. Pełne sterowanie, w przypadku awarii komputera można przeprowadzić z poziomu panelu operatorskiego.

Zakres prac:

  • projekt elektryczny
  • dostawa i montaż szaf
  • oprogramowanie sterownika Siemens S7-315
  • uruchomienie i testy obiektowe systemu