Oczyszczalnia ścieków Turek

Budowa rozproszonego systemu sterowania oczyszczalnią ścieków w Turku. Automatyka oczyszczalni ścieków została zrealizowana w oparciu o siedem szaf sterowniczo-zasilających. Wizualizacja procesu technologicznego została wykonana w systemie Asix. Podczas całego procesu modernizacji oczyszczalni ścieków została zapewniona ciągłość pracy obiektu. Ponadto w ramach zlecenia został zainstalowany system telewizji przemysłowej CCTV oraz zaprojaktowano sieć światłowodową.
 

Zakres prac:

 • projekt elektryczny
 • dostawa siedmiu szaf AKPiA
 • oprogramowanie
 • wizualizacja w Asix
 • instalacja systemu CCTV

Nestle SUW

Projekt, dostawa szafy, oprogramowanie, montaż tras kablowych i uruchomienie stacji uzdatniania wody w zakładach Nestle. Głównym wyzwaniem w tym zadaniu była realizacja tematu wg wytycznych klienta. Otrzymaliśmy szczegółowe wytyczne dotyczące projektu, sposobu orpogramowania, sposobu położenia tras kablowych i inne. Temat został odebrany bez uwag.

Zakres prac:

 • projekt AKPiA
 • oprogramowanie sterownika
 • montaż tras kablowych
 • uruchomienie obiektowe

Stacje uzdatniania wody

Oprogramowanie i uruchomienie stacji uzdatniania wody. Sterowanie pompami głębinowymi w celu utrzymania poziomu wody w zbiorniku retencyjnym oraz sterowanie zestawem pompowym I stopnia w celu utrzymania stałego napływu wody na filtry. Ponadto sterowano ośmioma filtrami stojącymi i zestawem hydroforowym na miasto.

Zakres prac:

 • projekt AKPiA
 • oprogramowanie sterowników
 • wizualizacja systemu
 • montaż obiektowy i uruchomienie