Sterowanie systemem segregacji odpadów

Projekt, dostawa szaf AKPiA, montaż tras kablowych, oprogramowanie i uruchomienie sortowni odpadów. Linia segregowania odpadów składa się z około 40 urządzeń (podajników, separatorów, prasy, segregacji ręcznej itp.). Oprogramowanie zrealizowano na sterowniku Siemens S7 oraz systemie WinCC. System wizualizacji pozwala w pełni zarządzać obiektem dając do wyboru wszystkie możliwe drogi przesypu odpadów. System prezentuje aktualny stan obiektu, odpowiednio reaguje na sytuacje awaryjne (przenośniki "za" awarią dokańczały swoją pracę, przenośniki "przed" awarią są zatrzymywane od razu). Dodatkowo, w przypadku awarii komputera, wszystkie operacje sterowania i podglądu linii segregacji odpadów można dokonać z poziomu panelu operatorskiego Siemens.

Zakres prac:

  • projekt elektryczny
  • dostawa szaf i montaż tras kablowych
  • oprogramowanie sterownika Siemens S7-315
  • uruchomienie i testy obiektowe systemu