Realizacja dla ROCKWOOL

Wykonanie systemu sterowania instalacją odzysku ciepła z układów chłodzenia pieców szybowych. Część ciepła odzyskanego z układów chłodzenia pieców dystrybuowana jest do różnych części zakładu i wykorzystywana do celów grzewczych, a część po zamianie na chłód z wykorzystaniem agregatu absorpcyjnego wykorzystywana do celów chłodniczych. Dodatkowo w ramach zadania zamontowano wyparkę do oczyszczania ścieków, która jest odbiornikiem ciepła i chłodu. Rozproszony układ sterowania, w skład którego wchodzi kilka szaf połączony jest światłowodami o długości prawie 1km. Całością zarządza sterownik Siemens S7-400.

Zakres prac:

 • projekt AKPiA
 • oprogramowanie
 • montaż obiektowy i uruchomienie systemu

Realizacja dla DRAMERS

Dostawa systemu sterowania wentylacją, ogrzewaniem i klimatyzacją zakładu produkcyjnego. Dostawa szaf zasilająco-sterujących do central oraz nadrzędnej szafy sterującej do kotłowni. Oprogramowanie systemu BMS (Control Maestro).

Zakres prac:

 • projekt AKPiA
 • oprogramowanie
 • montaż obiektowy i uruchomienie systemu

Realizacja dla SYSTHERM

System sterowania temperaturą i wilgotnością w komorze testowej. Ponadto sterowanie częścią wodną. Sterowanie wentylatorami, nagrzewnicami, chłodnicami, nawilżaczami, pompami i przepustnicami. Komora służy do przeprowadzania testów pomp ciepła.

 

Zakres prac:

 • projekt AKPiA
 • oprogramowanie
 • montaż obiektowy i uruchomienie systemu

Realizacja dla MARTINA BAUERA

Dostawa systemu sterowania temperaturą w dwóch pomieszczeniach - komorach testowych. Sterowanie wentylatorem, nagrzewnicami, chłodnicami oraz przepustnicami. Projekt zakładał utrzymanie w jednym pomieszczeniu wyższej temperatury a w drugim niższej.

 

Zakres prac:

 • projekt AKPiA
 • oprogramowanie
 • montaż obiektowy i uruchomienie systemu