Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie w automatyzacji linii uboju drobiu. Od lat współpracujemy z przedsiębiorstwem dostarczającym kompletne linie ubojowe oraz rozbiorowe drobiu. Nasze systemy z powodzeniem działają m.in. w  Polsce, Ukrainie, Kazachstanie, na Litwie czy w Ugandzie. Bazując na wykonanych realizacjach jesteśmy w stanie dostarczyć systemy automatyki dla każdego urządzenia na ubojni drobiu.
Poniżej przedstawiono przykłady zautomatyzowanych urządzeń na linii uboju.

Rozładunek

System kontenerowego rozładunku drobiu. Linia składa się z transporterów kontenerów i przenośników skrzynek, siłowników, elektrozaworów, podnośników hydraulicznych i wind. Ponadto linia rozładunku jest wyposażona w urządzenia, takie jak desztaplarka i sztaplarka kontenerów oraz desztaplarka i sztaplarka skrzynek. System wyposażony jest również w pełni zautomatyzowane myjki skrzynek i kontenerów. Linia może być również rozbudowana o wagi skrzynek brutto i tara, co umożliwia monitoring i raportowanie ilości drobiu jaki przeszedł przez rozładunek.

Zakres prac:

 • projekt elektryczny
 • dobór urządzeń
 • oprogramowanie sterownika Wago
 • prefabrykacja szafy zasilająco-sterowniczej
 • montaż obiektowy i uruchomienie systemu

Linia chłodu

System sterowania linią chłodu ma za zadanie kontrolować pracę 28 napędów do przesuwania łańcucha o długości 3,5 km. Na łańcuchu podwieszone są tuszki kurczaka, które miały muszą spędzić odpowiedni czas w komorze chłodzenia. Sterowanie polega na kontroli naprężeń łańcucha, w taki sposób, aby za pomocą różnic w prędkościach "rozładowywać" naprężenia.

Zakres prac:

 • projekt elektryczny
 • dostawa szafy AKPiA
 • oprogramowanie sterowników Siemens
 • montaż tras kablowych
 • uruchomienie systemu

Przewieszacz

Przewieszacz łączy dwie linie z zawieszonymi kurczakami (np. ubojową i patroszenia) - synchronizuje ich prędkość i położenie. System steruje jednocześnie napędami na uboju i na patroszeniu. Dzięki odczytom z enkoderów umieszczonymi na obu liniach linie synchronizowane są względem siebie. Ponadto przewieszacz steruje obcinaczem łap i siłownikiem docisku.

Zakres prac:

 • projekt AKPiA
 • oprogramowanie sterowników
 • dostawa szaf sterowniczych
 • montaż obiektowy i uruchomienie

Segregacja wagowa

Segregacja wagowa może zostać zrealizowana na dwa sposoby:  za pomocą podwieszanego łańcucha napędzanego silnikiem, wybijaków napędzanych siłownikami pneumatycznymi oraz z celi ważącej i czujników optycznych oraz za pomocą kalibratora składającego się z przenośników, wagi przejazdowej i zgarniaczy napędzanych siłownikami pneumatycznymi. Urządzenie służy do sortowania (na podstawie wagi) tuszek drobiu. Na podstawie odczytu z wagi system decyduje o przydzieleniu tuszki do danego wybijaka. Urządzenie umożliwia zbieranie pojemników o określonej wadze z wszystkich dostępnych tuszek drobiu lub sortowanie tuszek przypisując określony przedział wagowy do danego zgarniacza. Wszystkie zważone tuszki są zapisywane i na tej podstawie generowane są raporty produkcyjne.

Zakres prac:

 • projekt AKPiA
 • dostawa i montaż szafy sterowniczej
 • oprogramowanie sterownika Wago
 • oprogramowanie autorskiego systemu wizualizacji
 • uruchomienie obiektowe

Próżniowy transport odpadów

System transportu odpadów składa się z pomp próżniowych, cyklonów, punktów nadania, przepustnic i zaworów. Pompy próżniowe wytwarzają próżnię w układzie. Następnie poprzez odpowiednie otwieranie przepustnic i zaworów, dzięki próżni odpady są transportowane z punktów nadania do cyklonów i następnie do kontenerów na odpady.

Zakres prac:

 • projekt elektryczny
 • dostawa i montaż szafy
 • oprogramowanie sterownika Wago
 • oprogramowanie własnego systemu wizualizacji
 • uruchomienie i testy obiektowe systemu