Działamy w wielu branżach i realizujemy projekty o różnej wielkości: od sterowania kaskadą trzech pomp, przez system rozładunku kurczaka na kilkadziesiąt napędów, do systemu monitoringu i sterowania produkcją ziół na 10 liniach wraz z raportowaniem, zarządzaniem produkcją oraz komunikacją z ERP.

Przy dobrej współpracy z technologiem, jesteśmy w stanie zrealizować kompletny system sterowania w branży, w której dotąd nie działaliśmy.

Branża ciepłownicza
Dostarczamy systemy automatyki dla kotłów parowych, wodnych oraz dla kotłowni węglowych i miałowych. Oprócz szaf kotłowych dostarczamy również szafy ogólno-kotłowe. Zobacz więcej...

Ubojnie drobiu
Dostarczamy systemy sterowania rozładunkiem kontenerowym, linią chłodu, przewieszaczami czy segregacją wagową tuszek kurczaka. Wspólnie z naszym partnerem jesteśmy w stanie zrealizować kompletną ubojnię drobiu. Zobacz więcej...

Branża wodno-ściekowa
Dostarczamy systemy sterowania pompowniami, oczyszczalniami ścieków oraz stacjami uzdatniania wody. Zobacz więcej...

Sortownie odpadów
Dostarczamy systemy sterowania sortowni odpadów. Zobacz więcej...

Branża maszynowa
Dostarczamy systemy sterowania do maszyn realizowanych wspólnie z naszymi klientami np. przejazdowa waga taśmowa z segregacją, maszyny w produkcji ziół. Zobacz więcej...

Wentylacja i klimatyzacja
Wykonujemy rozproszone systemy sterowania centralami wentylacyjnymi i obiegami kotłowni podającej ciepło lub chłód. Zobacz więcej...

Młyny i magazyny zbóż
Dostarczamy systemy sterowania pracą młyna oraz magazynami zbóż. Wykonujemy sterowanie dla magazynów mąk, z optymalnym wykorzystaniem wszystkich dróg przesypowych. Zobacz więcej...

Inne
Wspomagaliśmy swoją wiedzą prace badawcze: sterowanie komory testowej dla silników kosmicznych, sterowanie pomp próżni w cyklotronie, system utrzymania warunków klimatycznych w komorze (precyzyjne utrzymanie temperatury i wilgotności) czy testy zaworu tłumiącego w miejskiej sieci wodociągowej.