• Kompleksowe uruchomienia obiektowe systemów średniej oraz dużej skali
  • Nowoczesne rozwiązania z zakresu automatyki przemysłowej
  • Profesjonalne usługi automatyzacji procesów przemysłowych
  • Projekty automatyki, szafy sterownicze, osprzęt obiektowy
  • Systemy sterowania dla linii produkcyjnych i przemysłowych

Działamy w wielu branżach i realizujemy projekty o różniej wielkości: od sterowania kaskadą trzech pomp, przez system rozładunku kurczaka na kilkadziesiąt napędów, do systemu monitoringu i sterowania produkcją ziół na 10 liniach wraz z raportowaniem, zarządzaniem produkcją oraz komunikacją z ERP.

Przy dobrej współpracy z technologiem, jesteśmy w stanie zrealizować kompletny system sterowania w branży, w której dotąd nie działaliśmy.

Branża ciepłownicza
Dostarczamy systemy automatyki dla kotłów parowych, wodnych oraz dla kotłowni węglowych i miałowych. Oprócz szaf kotłowych dostarczamy również szafy ogólnokotłowe.

Ubojnie drobiu
Dostarczamy systemy sterowania rozładunkiem kontenerowym, linią chłodu, przewieszaczami czy segregacją wagową tuszek kurczaka.

Branża wodociągowa
Dostarczamy systemy sterowania pompowniami, oczyszczalniami ścieków oraz stacjami uzdatniania wody.

Sortownie odpadów
Dostarczamy systemy sterowania sortowni odpadów.

Branża maszynowa
Dostarczamy systemy sterowania do maszyn realizowanych wspólnie z naszymi klientami np. przejazdowa waga taśmowa z segregacją, maszyny w produkcji ziół.

Wentylacja i klimatyzacja
Wykonujemy rozproszone systemy sterowania centralami wentylacyjnymi i obiegami kotłowni podającej ciepło lub chłód.

Młyny i magazyny zbóż
Dostarczamy systemy sterowania pracą młyna oraz magazynami zbóż. Wykonujemy sterowanie dla magazynów mąk, z wykorzystanie wszystkich dróg przesypowych oraz intuicyjne sterowanie z poziomu komputera.

Inne
Wspomagaliśmy swoją wiedzą prace badawcze: stworzenie sterowania do komory testowej dla silników kosmicznych, sterowanie pomp próżni w cyklotronie, system utrzymania warunków klimatycznych w komorze (precyzyjne utrzymanie temperatury i wilgotności) czy testy zaworu tłumiącego w miejskiej sieci wodociągowej.