• Kompleksowe uruchomienia obiektowe systemów średniej oraz dużej skali
  • Nowoczesne rozwiązania z zakresu automatyki przemysłowej
  • Profesjonalne usługi automatyzacji procesów przemysłowych
  • Projekty automatyki, szafy sterownicze, osprzęt obiektowy
  • Systemy sterowania dla linii produkcyjnych i przemysłowych

Nasza firma jest w stanie zrealizować  praktycznie każde sterowanie. Proponowane przez nas rozwiązania adresowane są dla branż: ciepłowniczej, wodociągowej, wentylacji i klimatyzacji, linii przemysłowych i produkcyjnych, sortowni odpadów, magazynów oraz innych obszarów rynku.

Oferujemy optymalne i dedykowane rozwiązania, odpowiadające potrzebom naszych klientów. Zajmujemy się automatyzacją procesów wytwarzania i kompleksowym nadzorem procesów technologicznych.

Branża ciepłownicza
Dostarczamy system automatyki dla kotłowni węglowych wraz z częścią  pompową i kotłami miałowymi. Wykonujemy systemy wizualizacji (podgląd poprzez Internet) pracy kotłowni olejowych, kotłowni na biomasę itd.

Branża wodociągowa
Wykonujemy automatyzacje dla stacji uzdatniania wody z filtrami leżącymi. Obsługujemy oczyszczalnie ścieków (wizualizacja i sterowanie). Dostarczamy szafy do sterowania kaskadami pomp realizowanych na jednym, wędrującym falowniku.

Branża maszynowa
Programujemy sterowanie wiertarek do nawiercania dziur w ramach okiennych, maszyn drukarskich do perforacji oraz innych urządzeń  przemysłowych.

Wentylacja i klimatyzacja
Wykonujemy sterowanie centralami wentylacyjnymi i obiegami kotłowni podającej ciepło (lub chłód) na centrale w oparciu o system rozproszony, sterowany sieciowo z poziomu jednego komputera  oraz przez internet.

Młyny i magazyny zbóż
Dostarczamy systemy sterowania pracą młyna oraz magazynami zbóż. Wykonujemy sterowanie dla magazynów mąk, z wykorzystanie wszystkich dróg przesypowych oraz intuicyjne sterowanie z poziomu komputera.

Sortownie odpadów
Wykonujemy systemy sterowania sortowni odpadów na kilkadziesiąt urządzeń (przenośniki, separatory, urządzenia zewnętrzne itp.) od projektu poprzez oprogramowanie aż  po uruchomienie.

Ubojnie drobiu
Dostarczamy kompletne system do ważenia i segregacji kurczaków. Wykonujemy systemy monitoringu, czasu pracy i zużycia energii poszczególnych linii dla ubojni drobiu.

Inne
Realizujemy między innymi sterowanie pomp próżni w cyklotronach, wykonujemy szafki do sterowania poziomów w zbiornikach oraz systemy utrzymywania temperatury w komorach termostatycznych.