Realizacja dla MARTIN BAUER

Zrealizowano układ monitoringu i raportowania pracy 10-ciu linii produkcyjnych. Ideą systemu jest wsparcie operatorów linii w wykonywanej przez nich pracy, która polega na odpowiednim przeważaniu towaru. Poszczególne linie wyposażone sąw wagi, które zostały podłączone do systemu. Za pomocą paneli operatorskich pracownik wybiera zlecenia produkcyjne pobierane z zewnętrznej bazy SQL. Każde zlecenie produkcyjne związane jest z przeważaniem wyprodukowanego produktu i archiwizacją wag tych produktów w bazie SQL. Każdy wyprodukowany worek ma naklejaną unikalną etykietę drukowaną online wg wzoru dla poszczególnych odbiorców (logo odbiorcy, data, waga netto, brutto i inne).Z każdej linii zbierane są sygnały dotyczące stanów pracy poszczególnych urządzeń oraz stany liczników energii z każdej linii produkcyjnej. System wizualizacji zbiera wszystkie dane w bazie SQL, która zlokalizowana jest w innym oddziale zakładu. Na podstawie zebranych danych system prezentuje aktualny stan produkcji i zaawansowania realizowanych zleceń, stan poszczególnych linii, czasy pracy i ilości załączeń urządzeń czy zużycie energii poszczególnych linii. 
Artykuł w miesięczniku naukowo-technicznym "Napędy i sterowanie" z listopada 2011r.

Zakres prac:

  • projekt elektryczny
  • dostawa siedmiu szaf AKPiA
  • oprogramowanie sterowników Allan Bradley
  • oprogramowanie paneli operatorskich Allan Bradley

Realizacja dla SCANIA

Stanowisko ma na celu usprawnienie pracy operatorów podczas pracy z ciężkim sprzętem montażowym. Stanowisko umożliwia wybór narzędzia dla mechanicznego ramienia. Narzędzia są umiejscowione w dedykowanym zasobniku z szeregiem czujników diagnostycznych. Siłowniki pneumatyczne umożliwiają automatyczne pobranie i odłożenie danego narzędzia. Operator dzięki wsparciu mechanicznego ramienia nie musi dźwigać ciężkiego sprzętu oraz w łatwy sposób może dotrzeć w pożądane miejsce podczas montażu.

Zakres prac:

  • projekt elektryczny
  • dostawa  szaf AKPiA
  • oprogramowanie sterowników

Realizacja dla RHC

System zarządzania zautomatyzowanym stanowiskiem robota spawalniczego ma za zadanie zarządzanie pracą robota, zadawanie odpowiedniego programu oraz raportowanie wykonanych produktów. Robot jest zarządzany przez nadrzędny sterownik Siemens z rodziny Simatic S7-300. Sterownik komunikuje się z robotem po protokole Profinet w celu zadawania poszczególnych programów do wykonania oraz odczytu stanu robota. System raportowy umożliwia wygenerowanie raportu wykonanych produktów, przebiegu danej zmiany oraz sprawności pracownika w zadanym czasie.

Zakres prac:

  • projekt elektryczny
  • dostawa szaf AKPiA
  • oprogramowanie sterowników