• Kompleksowe uruchomienia obiektowe systemów średniej oraz dużej skali
  • Nowoczesne rozwiązania z zakresu automatyki przemysłowej
  • Profesjonalne usługi automatyzacji procesów przemysłowych
  • Projekty automatyki, szafy sterownicze, osprzęt obiektowy
  • Systemy sterowania dla linii produkcyjnych i przemysłowych
W ramach zadania możemy dostarczyć kompletne rozwiązanie systemu automatyki składającego się z następujących części:
- projekt AKPiA,
- budowa szaf AKPiA oraz montaż obiektowy,
- oprogramowanie systemu automatyki
- uruchomienie obiektowe
- szkolenie obsługi i dokumentacja powykonawcza
- opieka gwarancyjna i pogwarancyjna
 
Możliwe jest również dostarczenie wybranych elementów np. wykonanie tylko projektu AKPiA, czy tylko oprogramowanie i uruchomienie systemu. 
 

Relacje z klientami są dla nas niezwykle ważne, dlatego zapewniamy opiekę na każdym etapie realizacji projektu, jak i w okresie pogwarancyjnym.

Projekt AKPiA
Wykonujemy projekty automatyki korzystając z najnowszego oprogramowania WSCAD. Wykonujemy projekt zgodnie z zaleceniami klienta końcowego. Stosujemy wymagany osprzęt oraz wymagane standardy - np. oznaczeń (KKS), rozłożenia elementów na stronie, kolory przewodów.

Budowa szaf AKPiA oraz montaż obiektowy
Kompletujemy i montujemy szafy sterownicze. Mamy zasoby umożliwiające budowę kilkunastu szaf jednocześnie. Przed wyjazdem na obiekt każda szafa jest w pełni przetestowana.

Oprogramowanie systemu automatyki
Programujemy sterowniki PLC firm m. in. Siemens, Allan Bradley, Beckhoff, Waga, Saia, ABB, Unitronics. Programujemy systemy wizualiacji firm m. in. WinCC, Indusoft, Wonderware, Citect, Cimplicity. Wykorzystując mechanizmy bazodanowe tworzymy systemy raportowe i wymianę danych z systemami nadrzędnymi. Udostępniamy wizualizację systemów w sieci WWW.

Uruchomienie obiektowe 
Podczas prac uruchomieniowych optymalizujemy działanie systemu automatyki kontrolującego proces technologiczny tak, aby był on jak najbardziej skuteczny. Dostowowujemy czas uruchomienie do wymogów klienta końcowego - uruchomienie bez przerwy w pracy, uruchominie w ograniczonym czasie postoju. 

Szkolenia obsługi i dokumentacja powykonawcza
Przeprowadzamy niezbędne szkolenia personelu obsługującego system automatyki. Przekazujemy kompletną dokumentację powykonawczą zawierającą aktualny projekt AKPiA oraz komplet instrukcji obsługi.

Opieka gwarancyjna i pogwarancyjna
Rozumiemy, że pierwszy okres po uruchomieniu jest dla pracowników obsługi kluczowy, dlatego jesteśmy w stałym kontakcie wspomagając ich swoją wiedzą. W okresie gwarancyjnym podłączamy system do sieci WWW (oczywiście z odpowiednim poziomem bezpieczeństwa), co umożliwia zdalną detekcję potencjalnych problemów. Takie rozwiązanie wielokrotnie sprawdziło się, szczególnie w przypadku odległych instalacji, skracając czas rekacji do minimum. Po okresie gwaracyjnym często podpisujemy umowy opieki serwisowej, co znacznie zwiększa poczucie bezpieczeństwa klienta.
 

Współpraca krok po kroku