Pracujemy, by tworzyć dla naszych klientów rozwiązania, które czynią ich biznes opłacalnym, szybszym i bardziej przyjaznym dla ludzi i środowiska. Nasza firma dostarcza kompletne rozwiązania systemów automatyki dostosowane do potrzeb klientów.

W swojej pracy jesteśmy elastyczni. Możemy dostarczyć tylko wybrane elementy np. tylko wykonanie projektu AKPiA lub samo oprogramowanie i uruchomienie systemu.

Naszym celem jest by klienci wiedzieli, że każdy projekt jest możliwy, bez względu na wielkość, poziom skomplikowania czy warunki techniczne.

Relacje z klientami są dla nas niezwykle ważne, dlatego zapewniamy opiekę na każdym etapie realizacji projektu, jak i w okresie pogwarancyjnym.

Projekt AKPiA
Projekty automatyki wykonujemy zgodnie z zaleceniami i wytycznymi klienta końcowego. Stosujemy wymagany osprzęt oraz wymagane standardy, takie jak oznaczenia (KKS), rozłożenie elementów na stronie, kolory przewodów. W zależności od danego zlecenia dobieramy aparaturę kontrolno-pomiarową i automatyki bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu w realizacjach. Projektując korzystamy z najnowszego oprogramowania WSCAD.

Budowa szaf AKPiA oraz montaż obiektowy
Na podstawie wykonanego projektu AKPiA kompletujemy i montujemy szafy sterownicze zgodnie z najwyższymi standardami. Posiadamy zasoby umożliwiające budowę kilkunastu szaf automatyki jednocześnie. Każda szafa sterownicza przed wyjazdem jest w pełni przetestowana.
Nasza firma oferuje również montaż obiektowy, który wykonujemy zgodnie z zaleceniami i wymaganiami danych obiektów przemysłowych.

Oprogramowanie systemu automatyki
Nasz zespół programistów realizuje projekty bazujące na sterownikach PLC firm takich jak Siemens, Allan Bradley, Beckhoff, Wago, Saia, ABB, Unitronics. W ramach zlecenia wykonujemy systemy wizualizacji i sterowania wykorzystując m.in. WinCC, Indusoft, Wonderware, Citect, Cimplicity, Asix. Za pomocą mechanizmów bazodanowych tworzymy systemy raportowe i wymianę danych z systemami nadrzędnymi.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów oferujemy zdalny podgląd obiektu za pomocą aplikacji mobilnej.

Uruchomienie obiektowe 
Podczas prac uruchomieniowych optymalizujemy działanie systemu automatyki kontrolującego proces technologiczny tak, aby był on jak najbardziej skuteczny. Dostosowujemy czas uruchomienia do wymogów klienta końcowego - uruchomienie bez przerwy pracy układu czy uruchomienie w ograniczonym czasie postoju.  

Szkolenia obsługi i dokumentacja powykonawcza
W ramach zlecenia przeprowadzamy niezbędne szkolenia personelu obsługującego system automatyki. Przekazujemy kompletną dokumentację powykonawczą zawierającą aktualny projekt AKPiA, dokumentacje techniczne poszczególnych urządzeń oraz instrukcje obsługi.

Opieka gwarancyjna i pogwarancyjna
Rozumiemy, że pierwszy okres po uruchomieniu jest kluczowy dla pracowników obsługi, dlatego pozostajemy w stałym kontakcie wspomagając ich swoją wiedzą. W okresie gwarancyjnym podłączamy system do sieci WWW, co umożliwia zdalną pomoc przy detekcji potencjalnych problemów. Takie rozwiązanie jest optymalne, szczególnie w przypadku odległych instalacji, skracając czas reakcji do minimum. Po okresie gwarancyjnym oferujemy opiekę serwisową, co znacznie zwiększa poczucie bezpieczeństwa klienta.

Współpraca krok po kroku